Nie ścigamy się, ale mądrze inwestujemy

Fundusze Europejskie to olbrzymie możliwości także dla zachodniopomorskiego biznesu. Położyliśmy nacisk na stworzenie szerokiej oferty i możemy dziś wspierać dobre pomysły niemal każdego przedsiębiorcy. Obok dotacji, które niezmiennie cieszą się sporym zainteresowaniem, gospodarkę regionu stymulują również środki zwrotne, czyli preferencyjne pożyczki, poręczenia oraz wejścia kapitałowe.

Forum innowacji

W nowej perspektywie finansowej 2021-2027 wsparcie w zakresie badań i rozwoju wciąż będzie priorytetem Komisji Europejskiej. Patrzymy przyszłościowo – jeżeli mamy jednostki naukowe wyspecjalizowane w poszczególnych obszarach, to warto, by przedsiębiorcy z nimi ściślej współpracowali – mówi Marek Orszewski, zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego w UMWZ.

Małe, ale dają duże możliwości

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 wspiera firmy w nawiązywaniu współpracy z jednostkami naukowymi w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań. 28 września 2018 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił kolejny, trzeci już nabór na dofinansowanie małych projektów B+R w ramach działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

Baza większych możliwości

Zlokalizowana na północy Szczecina spółka FOSFAN jest producentem nawozów rolniczych i ogrodniczych. Wytwarza ich ok. 150 tys. ton rocznie. 40% swojej produkcji przeznacza na eksport – do Niemiec, Skandynawii, krajów nadbałtyckich, a od ubiegłego roku również na Ukrainę. Obok działalności produkcyjnej świadczy usługi przeładunkowe chemikaliów sypkich oraz płynnych, osiągając z tego tytułu ok. 10% ogółu przychodów. Tekst wzbogacony o materiał filmowy.

Innowacje w przemyśle stoczniowym

Jak ważna jest precyzja podczas budowy statku, przekonaliśmy się w szczecińskiej firmie Finomar. Kontrola wymiarowa podczas łączenia poszczególnych sekcji kadłuba statku ma wpływ nie tylko na pracochłonność całego procesu budowy, ale także na jego estetykę i parametry techniczne. Tekst wzbogacony o materiał filmowy.

Przedszkole Dziendoberek EFS

Przedszkola na dobry start

Przedszkole dla każdego – bez względu na miejsce zamieszkania, zasobność portfela czy zdrowotną sytuację dziecka. Na Pomorzu Zachodnim ruszają kolejne projekty dotyczące edukacji przedszkolnej i opieki nad dziećmi do 3. roku życia, dofinansowane z RPOWZ. To ważne zwłaszcza dla kobiet, bowiem to zwykle one zostają w domu, gdy nie ma szans na miejsce w przedszkolu lub pomoc babci.

dłonie chroniące rodzinę EFS

Szeroki zakres wsparcia

W połowie października br. rusza nabór wniosków dla działania 7.6, które koncentruje się na usługach wspierających rodzinę i pieczę zastępczą. Jednocześnie wdrażane są projekty sfinansowane w poprzednim naborze. To będzie szeroki wachlarz wsparcia, którego celem jest poprawa sytuacji zachodniopomorskich rodzin – zarówno tych biologicznych, jak i zastępczych.

Regionalna odpowiedź na wyzwania klimatyczne

Globalne ocieplenie i powiązane z nim niekorzystne zmiany środowiskowe to wyzwanie, przed którym stoi cały świat. Walkę ze negatywnymi efektami przeobrażeń klimatu podejmują także regiony. Na Pomorzu Zachodnim ruszyły właśnie nabory w konkursach dotyczących poprawy stanu środowiska miejskiego oraz zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego podczas likwidacji skutków zjawisk katastrofalnych.

Zasada konkurencyjności – jak wybrać procedurę?

Przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji stwarza równe szanse wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego, a władzom publicznym daje pewność, że środki publiczne będą wydatkowane efektywnie. Dlatego tak dużą wagę przy wydatkowaniu pieniędzy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych przywiązuje się do zasady konkurencyjności. Co ona oznacza w praktyce?